Kvality nášľapnej vrstvy JEDNOLAMELOVÉ

RUSTIK

povolené farebné rozdiely, čierne očka do10mm, zdravé hrče do 60mm, vypadané hrče do 50 mm-3ks na lam., tmelené praskliny neobmedzené, beľ

COUNTRY

povolené farebné rozdiely aj stržňové,čierne očka do 8 mm, zdravé hrče do 50 mm, vypadané hrče do 30 mm-3ks na lamele koncové praskliny do 60 mm, beľ

ASTIK

povolené čierne očka do 10 mm aj tmelené, zdravé hrče do 20mm beľ nepovolená

NATUR

povolené čierne očká do 5 mm, občasné zdravé hrče do 10mm, zábehy bele povolené

PREMIUM

rovnaká farba, čierne hrče do 5mm ojedinele, občasné zdravé hrče do 10 mm vo farbe dreva,bez bele