Moderný dizajn a inovatívne konštrukcie

U NÁS MÁ ZÁKAZNÍK MOŽNOSŤ VÝBERU:

1,konštrukcie parkiet /trojvrstvové, dvojvrstvové, masívne/… čítajte viac

v našej štandardnej ponuke sú veľkoplošné trojvrstvové podlahy hr.14 mm na smrekovom nosiči. Pri podlahovom kúrení sú alternatívy v hrúbke 12 mm – celodubové, alebo dvojvrstvové parkety hr. 11,5 mm – tie doporučujeme lepiť celoplošne k podkladu. Pokiaľ zákazník hľadá poctivú celomasívnu podlahu máme v ponuke dubovú dlážkovicu hr.20 mm.

2,kvality nášľapnej vrstvy /5 tried od najčistejšieho výberu až po rustikálny s hrčami a prasklinami/… čítajte viac

nášľapné vrstvy sa pri dube precízne triedia do 5 kvalitatívnych tried od najčistejšieho prémiového výberu až po super rustikálny dizajn s veľkými hrčami a prasklinami.

3,povrchového prevedenia parkiet /povrch hladký, kartačovaný, katrovaný, ručne hobľovaný, „s“ alebo „bez“ zrazenej hrany/

starý efekt detail EFEKT STARÝCH PODLÁH

  • hlboké kartačovanie povrchu
  • ručné nepravidelné frézovanie zrazených hrán
  • vsadené efektné „motýliky“

3D efekt detail 3D EFEKT

  • priznané vytmelené hrče a praskliny,
  • čiastočne vytmelené diery po hrčiach v podlahe
  • hlboké kartačovanie povrchu

katrovaný povrch detail KATROVANÝ POVRCH

  • priečne rýhovaný povrch parkiet

hobľovaný povrch detail HOBĽOVANÝ POVRCH

  • ručne hobľovaný povrch parkiet
  • nerovnomerný vzhľad
  • zvlnený povrch

4,farebného dekoru parkiet /viac ako 100 odtieňov farebných olejov a voskov/… čítajte viac

Ručná aplikácia farebných olejov sa prevažne robí na jednolamelových parketách, ale nie je problém aplikovať akýkoľvek odtieň na iný typ konštrukcie, resp. na viaclamelové parkety /dvojlamelové alebo trojlamelové parkety/.